VHF 14 |Kantoor 0320-841077 | Havendienst 0651-177049
havendienst@bataviahaven.nu

4 mei 2020

Corona Protocol Batavia Haven

DD: Van kracht met ingang van 26 MEI 2020 en tot nader order

PASSANTEN HAVEN (PLEZIERVAART)

 1. De pleziervaart is uitsluitend toegestaan in het voor pleziervaart gereserveerde deel van de Batavia Haven (m.u.v. het dieseltankstation in de charterhaven waar tijdelijk voor het innemen van brandstof aan het ponton kan worden afgemeerd).
 2. De voor deze groep watersporters bedoelde steigers zijn door de havendienst in breedte verdubbeld
 3. Zeil- en motorjachten meren af aan de gedubbelde steigers. Overige steigers alleen en uitsluitend na overleg met de Havendienst. Dubbel liggen is niet toegestaan. Boten dienen afgemeerd te worden met de boeg in dezelfde richting als eerder afgemeerde boten (dus geen kuipen tegenover elkaar)
 4. Contacten door passanten met de Havendienst uitsluitend via Marifoon, Telefoon of Email. Persoonlijk contact met havenmeesters uitsluitend in noodsituaties
 5. Het kantoor op de eerste verdieping is uitsluitend  voor eigen medewerkers toegankelijk
 6. Het sanitair is gesloten. Het liggeld tarief is hierop aangepast. Er kan door passanten geen gebruik worden gemaakt van wasmachine en wasdroger
 7. Betaling van het havengeld uitsluitend met PIN bij de betaalautomaat in de hal van de haven
 8. Voor het afrekenen bij betaalautomaat dienen gasten handen te ontsmetten met gebruik van de daarvoor opgestelde dispenser met desinfecterende gel. 
 9. Maximaal 2 personen tegelijk kunnen zich in de hal van het havenkantoor begeven. Bij drukte voor het havenkantoor dient men zich buiten op te stellen met 1,5 meter tussenruimte.
 10. De deur van de hal van het havenkantoor opent en sluit automatisch tussen 06.30 en 23.00 uur.

CHARTER HAVEN (BEROEPSVAART)

 1. In de charterhaven is dubbel afmeren, dus langszij een ander schip, niet toegestaan, behoudens met ontheffing van en na overleg met de havendienst
 2. Uitsluitend ligplaats innemen na overleg (marifoon of telefoon) met de havendienst
 3. Locatie voor het laten op- en stappen van passagiers/gasten uitsluitend na voorafgaand overleg met de Havendienst. De dienstdoende havenmeester wijst daarvoor afhankelijk van de omstandigheden in de haven een plaats aan.
 4. Na het innemen van de passagiers op de aangewezen plek dient het schip direct deze plaats te verlaten (tenzij havenmeester aangeeft dat het schip kan blijven liggen)
 5. Afgemeerd liggend aan de smalle dam in de charterhaven mogen geen passagiers en/of gasten aan en van boord worden genomen. Evenmin mogen hier afgemeerde schepen langs deze weg worden bevoorraad
 6. Schippers zien er op toe en zijn er verantwoordelijk voor dat bij het aan/van boord komen/gaan van passagiers en gasten een routing wordt gehanteerd die voldoet aan de Richtlijnen van het RIVM

Rivier Cruise Schepen

 1. Afmeren uitsluitend aan de buitenzijde van de Batavia Haven tenzij de Havendienst een plaats in de haven aanwijst
 2. Voor afmeren melden op VHF kanaal 14
 3. Bemanning van de rivier cruise schepen zien zelf toe, en zijn verantwoordelijk voor, op de voorgeschreven afstand van 1,5 tussen opvarenden, ook aan de wal
 4. Embarkeren en debarkeren van passagiers uitsluitend na overleg met de Havendienst

English (river cruise)

 1. Mooring only on the outside of the Batavia Haven unless the Port Authority indicates a place in the harbor.
 2. For mooring, report on VHF channel 14.
 3. Crew of the river cruise ships themselves supervise, and are responsible for, the prescribed distance of 1.5 between those on board, also ashore
 4. Embarking and debarking passengers only after consultation with the Port Authority

OVERIGE BELANGRIJKE ZAKEN

1. Sanitair is gesloten. Dus geen douches en/of toiletten beschikbaar

2. Havenkantoor gesloten. Het havenkantoor op de 1e etage is en blijft gesloten.

3. Het is verplicht de oranje sticker die je na betaling uit de automaat ontvangt goed zichtbaar aan te brengen.

4. Stroom, water en WIFI aan de steigers in de passantenhaven staan open. GEEN boten spoelen met drinkwater; dat blijft niet toegestaan.

5. Havendienst assisteert NIET bij het afmeren

6. Bezoekers dienen zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden.

7. Contacten met havendienst uitsluitend per marifoon (kanaal 14), email of telefoon. Marifoon aan boord? Meldt u dan bij de Havendienst via kanaal 14.

10. Lees ook de adviezen van de Hiswa: https://www.hiswa.nl/…/kan-ik-nog-het-water-op-gezien-het-c…

Voor vragen belt u tijdens kantooruren: 0320-841077 of mail aan: office@bataviahaven.nu

0
Alle rechten voorbehouden Batavia Haven 219-2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram