VHF 14 |Kantoor 0320-841077 | Havendienst 0651-177049
havendienst@bataviahaven.nu

25 november 2019

Wijziging afvalcontainers

Binnenkort worden t.b.v. de beroepsvaart nieuwe containers bij de charterhaven geplaatst. Deze zijn voorzien van twee verschillende betaalsystemen: een voor gasten die met hun bankkaart kunnen betalen en een voor de vaste klanten van Batavia Haven die met een speciale pas kunnen afrekenen.

Voor dit systeem is gekozen omdat de kosten van afvalinzameling en verwijderen voor Batavia Haven flink zijn gestegen. Daarnaast streven we naar een bewuster gebruik. Met als doel de hoeveelheid afval terug te dringen. De containers zijn uitsluitend bruikbaar voor regulier huishoudelijk afval. Bedrijfsafval, dat nogal eens in onze containers terecht kwam, dienen ondernemers zelf op een andere wijze af te voeren.

Charterschippers met een zomer- of winterabonnement in Batavia Haven ontvangen via de Havendienst een speciale pas. De gemaakte kosten worden maandelijks door de havendienst in rekening gebracht.

1
Alle rechten voorbehouden Batavia Haven 219-2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram